WORLD BAMBOO CONGRESS

 • 選擇日期
 • 房型與房價
 • 房客資訊
 • 查看
 • 確認
WORLD BAMBOO CONGRESS

專案日期:9/17-9/24


 

豪華客房

(兩小床)

 

豪華三人房

(三單床)

 

 家庭客房

(兩中床)

平日

$4500

 $5000

 $5500

假日(9/19)

$6000

 $6500

 $7000

專案內含

2客早餐

 3客早餐

 4客早餐

適用規則:平假日定義視官網及現場公告為主。

適用日期:即日起至2020/09/24止

注意事項(<--請參照)

 

 • 豪華客房(三小床/一大一單床)

  NT$ 5,000 起

  NT$ 5,000 起

 • 豪華客房

  NT$ 4,500 起

  NT$ 4,500 起

 • 家庭客房

  NT$ 5,500 起

  NT$ 5,500 起

{{{productDesc}}}